Groeswen Chapel

Mae Capel Groeswen wedi’i leoli ar lethrau Mynydd Meio yn edrych dros Gaerffili, ac mae’n addoldy crefyddol hanesyddol a hardd. Mae’r capel yn adeilad rhestredig Gradd 2* sydd o ddiddordeb cenedlaethol, ac mae ganddo fynwent sy’n cynnwys gweddillion pregethwyr, cerddorion a ffigyrau llenyddol mwyaf enwog Cymru, sy’n golygu bod y capel wedi ennill y teitl ‘Abaty Westminster Cymru’.

Essential information

Address
Address
Groeswen, Caerphilly
CF15 7UT
Phone
Phone
029 2088 2245
CTA Member

You may also be interested in: