Helfa’r Pasg, Bargod 2024

March 28, 12:00am - April 8, 12:00am

Mae’r Pasg wedi cyrraedd ym Bargod! Mae 20 o wyau a chwningod pren wedi cael eu cuddio yn siopau canol y dref! Allwch chi ddod o hyd i bob un ohonyn nhw?

Casglwch eich ffurflen gweithgaredd a map o Lyfrgell Bargod, Swyddfa Bost Bargod neu Morrisons ym Margod rhwng dydd Gwener 22 Mawrth a dydd Llun 8 Ebrill 2024. Cymerwch ran yn y gweithgaredd am gyfle i ennill detholiad o wyau Pasg!

Y wobr 1af
 • 1 ŵy mawr: Maltesers
 • 3 ŵy maint canolig:
  • 2x Dairy Milk Buttons
  • 1x Twirl
 • 2 ŵy bach:
  • 1x Freddo
  • 1x Buttons gwyn
2il wobr
 • 1 ŵy mawr: Maltesers
 • 2 ŵy maint canolig:
  • 1x Mini Eggs
  • 1x Dairy Milk Buttons
3ydd wobr
 • 1 ŵy mawr: Maltesers
 • 1 ŵy maint canolig: Dairy Milk Buttons

Mae’r gweithgaredd wedi’i gyllido gan Gyngor Tref Bargod a’i drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Mae’r gwobrau’n cynnwys rhodd gan Morrisons Bargod drwy eu Hyrwyddwr Cymunedol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Helfa’r Pasg, Bargod, cysylltwch â’r Tîm Rheoli Canol Trefi drwy CanolTrefi@caerffili.gov.uk neu ffonio 07563 375937.

Essential information

Address
Address
Canol Tref Bargod
CF81 8QT
Contact Name
Contact
Tîm Rheoli Canol y Dref
Phone
Phone
07563 375937

You may also be interested in: