River of Light Lantern Parade

December 19, 6:30pm - 2019-12-19 19:30:00

Gorymdaith Nadolig wych drwy ganol y dref, wedi’i dilyn gan arddangosfa tân gwyllt ysblennydd uwchben Castell Caerffili.
Mae’r orymdaith yn dechrau ym maes parcio a theithio gorsaf drenau a bysiau Caerffili, ac yna’n mynd drwy’r dref y tu ôl i Gastell Caerffili (Heol y Cilgant).

Bydd dawnswyr Samba, bandiau Jazz a dawnswyr yn cyd-deithio â’r gorymdeithwyr, gan greu môr o liw drwy’r dref. Dewch â’ch llusern eich hun a byddwch yn rhan o’r digwyddiad blynyddol hwn.

Dyma gyfle i chi gael ychydig o hwyl gyda’r teulu. Dewch â’r plant i wneud llusern Nadoligaidd yn barod ar gyfer yr orymdaith. Bydd y gweithdai yn cynnig profiad difyr i’r hen a’r ifanc. Gall plant ddefnyddio’u sgiliau creadigol a bydd oedolion yn cael y cyfle i ymddwyn fel plant a dangos eu doniau!

Gweithdai yn Eglwys Fethodistiaid Wesley, Caerffili (10am – 5pm):

Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr

Gweithdai yng Nghanolfan Hamdden Caerffili (10am – 5pm):

Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr a dydd Sul 15 Rhagfyr

Essential information

Address
Address
The Parade starts at Caerphilly Railway Station Park & Ride at 6.30pm, and finishes on Crescent Road
CF83 1HD
Contact Name
Contact
The Visitor Centre - Caerphilly
Email
Email Address
events@caerphilly.gov.uk
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Facebook
Charges
Charges
FREE event

Downloads

Taflen Ddigwyddiadau >

Gwybodaeth a Chau Ffyrdd yn Ystod Digwyddiadau’r Nadolig >

CTA Member

You may also be interested in: