Pice ar y maen – y rysáit perffaith

Rydyn ni i gyd yn gwybod bod pice ar y maen ymhlith y nifer o bethau gwych am Gymru, ond, oherwydd bod y wlad dan gyfyngiadau symud, nid yw’n golygu bod yn rhaid i chi golli allan ar fwynhau’r wledd flasus hon!

Gallwch chi wneud eich pice ar y maen eich hun yn hawdd, a’u mwynhau gartref, drwy ddilyn rysáit Katie Davies, o’r rhaglen deledu ‘Britain’s Best Home Cook’, yma:

www.katiehomecook.co.uk/welshcakes

Ymddangosodd Katie ar gyfres gyntaf y rhaglen deledu, ‘Britain’s Best Home Cook’, yn 2018. Mae hi’n driniwr galwadau brys ac yn anfonwr i’r Heddlu, ac mae’n byw yng Nghastell-nedd.

Daeth Katie hyd yn oed i Ŵyl Fwyd Caerffili a Gŵyl y Caws Mawr yn 2019, ac mae’n disgrifio’i hun fel “Cymraes 1000%”.

Essential information