Noson Gomedi’r ‘Stiwt

November 1, 8:00pm - 2019-11-01 22:00:00

Eich cyfle misol i chwerthin trwy ddod draw i un o’n Nosweithiau Comedi’r ‘Stiwt! Mae’r digwyddiadau misol hyn yn cynnwys tri chomedïwr gorau ar daith o amgylch y DU ac maent bob amser yn noson dda sy’n cynnig gwerth am eich arian.

Mae cyfyngiad oedran ar gyfer y digwyddiad hwn sef 16+. Pris tocynnau yw £12.00 neu £13.00 ar y dydd ac maent ar gael o swyddfa docynnau Sefydliad y Glowyr Coed Duon ar 01495 227206 neu ar-lein yn www.blackwoodminersinstitute.com.

Nos Wener 1 Tachwedd, 8.00pm – 10.00pm (amcangyfrif).

Essential information

Address
Address
Blackwood Miners Institute, Blackwood
NP12 1BB
Phone
Phone
01495 227206
Website
Social Media
www.facebook.com
CTA Member

You may also be interested in: