Taff Valley Activity Centre

Mae Canolfan Weithgareddau Cwm Taf yn ganolfan weithgareddau ar fferm weithredol sy’n cael ei rhedeg gan deulu â mwy na 25 mlynedd o brofiad o ddarparu gweithgareddau antur. Ar y fferm, gallwch fwynhau gweithgareddau megis beicio cwad, saethu â bwa, saethu colomennod clai, saethu laserau at golomennod clai a chwrs rhwystrau gwlyb a mwdlyd sy’n llawer o hwyl. Gellir trefnu gweithgareddau fel cerdded ceunentydd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, adeiladu rafftiau, dringo creigiau a cherdded bryniau hefyd. Mae caffi awyr agored bach ar y safle ar gyfer lluniaeth, neu gallwch ymweld â thafarn gerllaw i gael rhywbeth i fwyta. Gellir trefnu cysylltiadau trafnidiaeth lleol hefyd er mwyn helpu gydag unrhyw ofynion teithio.

Gall y ganolfan hefyd drefnu pecynnau gwyliau gweithgareddau am fod ganddi gysylltiadau â llawer o’r darparwyr llety lleol a llawer o weithgareddau eraill yn yr ardal megis rasio ceir gwyllt, pledu paent, cychod cyflym, pêl-droed swigen, canŵio ac ati. Ymlaciwch a gadewch i Ganolfan Weithgareddau Cwm Taf wneud yr holl drefniadau a sicrhau bod gennych yr holl gyfarwyddiadau a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch. Boed yn benwythnos plu neu ‘stag’, grŵp o ffrindiau, gwyliau teulu neu wyliau cyffrous i gwpl, gellir trefnu taith berffaith yn llawn pethau hwyl i’w gwneud a lleoedd gwych i ymweld â nhw.

Mae rhywbeth ar gyfer pawb a phob achlysur, ac mae anturiaethau awyr agored ar flaenau’ch bysedd!

Essential information

Address
Address
Cwrt-Y-Celyn Farm, Upperboat, Pontypridd
CF37 5BJ
Contact Name
Contact
Carlyn Treloar
Phone
Phone
029 2083 1658 / 029 2083 2734
Website
Social Media
Facebook Page
CTA Member

You may also be interested in: