The Coach House B&B

Gwely a Brecwast gyda chysuron o’r cartref.

Am dros 20 mlynedd mae teithwyr wedi mwynhau ein croeso cynnes yng nghanol cefn gwlad Cymru, cartref i olygfeydd anhygoel a godidog. Gyda dewis o ddewislen gyfandirol neu frecwast wedi’i goginio, mae ein dewisiadau llety yn cynnwys:

Ystafelloedd en suite sengl, dwbl a twin ac ystafelloedd i’r teulu (pob un â theledu a chyfleusterau  te/coffi)

– WIFI am ddim

– Gwres Canolog

– Parcio preifat

– Croeso i anifeiliaid  anwes ar ddisgresiwn rheolwr (trefniant ymlaen llaw).

Mae ein lleoliad yn caniatau  mynediad hawdd i lawer o safleoedd treftadaeth ddiwylliannol anhygoel, llwybrau cerdded / beicio ac ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol. Rydyn ni’n agos at Gaerffili gyda’i chastell godidog a’r bryniau cyfagos, ac o fewn tafliad carreg o Gaerdydd, Casnewydd, Cymoedd De Cymru a’r M4. Edrychwn ymlaen at eich ymweliad.

Essential information

Address
Address
2 Twyn Sych, Rudry, Caerphilly
CF83 3EF
Contact Name
Contact
Mrs Davies
Phone
Phone
029 2088 4772
Charges
Charges
o £35
CTA Member

You may also be interested in: