The Cwtch Lodge

Wedi’i leoli mewn pentref bach sy’n hawdd ei gyrraedd o Fannau Brycheiniog a dim ond 45 munud o Gaerdydd.

Mae Cwtch Lodge wedi’i leoli ar dir cartref y perchenogion eu hunain, ac mae’n cynnwys ystafell wely dwbl mawr ac ystafell fyw gartrefol â llosgwr coed. Mae gan y llety ystafell wely ar y llawr gwaelod â phatio sydd â phopty pitsa awyr agored.

Mae gan y gymdogaeth leol lawer i’w gynnig o ran anturiaethau awyr agored a hanes. Ymhlith y gweithgareddau mwyaf poblogaidd mae pysgota, gwersylla, beicio, dringo, cerdded a pharagleidio.

Dwy filltir i ffwrdd mae gorsaf drenau lleol, lle y gallwch deithio i Gaerdydd a Chaerffili.

Essential information

Address
Address
Upper Cefn Road, Deri, Bargoed
CF81 9GW
Contact Name
Contact
Andrew Jones
Email
Email Address
sales.oaklands@gmail.com
Phone
Phone
07949 544208
CTA Member

You may also be interested in: