The Harp Inn

Mae’r Harp Inn, sydd wedi’i leoli yng nghanol Gelligaer, yn estyn croeso cynnes ac yn cynnig gwerth gwych am arian.

Mae’r brecwast, y cinio a’r prif brydau yn flasus ac yn ddigon i’ch llenwi.

Essential information

Address
Address
The Harp Inn, St Cattwgs Avenue, Gelligaer, Hengoed
CF82 8FE
Contact Name
Contact
Kate Parker
Phone
Phone
01443 520470
CTA Member

You may also be interested in: