The Wild Boar

May 2, 7:00am - 2019-11-02 17:30:00

Mae Gwasanaeth Cefn Gwlad a Thirwedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar y cyd â Grŵp Antur Caerffili, Cerddwyr Caerffili, Cerddwyr Islwyn a phartneriaid eraill unwaith eto yn cyflwyno her DDIFRIFOL ar gyfer cerddwyr a rhedwyr o bob gallu.

Fel bob tro… bydd gan Gyfres Heriau Caerffili lwybrau sydd yn addas i bob lefel ffitrwydd a gallu.

Bydd her sy’n addas i chi!

Ydych chi’n barod am yr her?

Opsiynau heriau (union bellteroedd i’w cadarnhau)

Llwybr 1–5 milltir (taith gerdded dan arweiniad)* Cofrestru ar y diwrnod
Llwybr 8–11 milltir (taith gerdded dan arweiniad)
Llwybr 15 milltir (her hunan-arweiniol a thaith gerdded dan arweiniad)
Llwybr 22 milltir (her hunan-arweiniol a thaith gerdded dan arweiniad).

Am wybodaeth bellach a’r union amserau, ewch i http://your.caerphilly.gov.uk/caerphillychallengeseries/ 

Ffi mynediad sy’n daladwy: £10 • Mynediad cyw cynnar os byddwch yn cofrestru cyn 1 Ionawr 2020: £8 • Gostyngiad ychwanegol o £2 i ymgeiswyr 18 oed ac iau.

 

Essential information

Address
Address
Ty Bargoed, 1 St Gwladys Way, Bargoed
CF81 8AB
Contact Name
Contact
Countryside and Landscape Service
Email
Email Address
beggbj@caerphilly.gov.uk
Phone
Phone
(01443) 866676 / 07788 547350
Charges
Charges
•Entry fee payable: £10 •Early bird entry if you book on before 1st January 2020: £8 •Extra £2 discount for entrants aged 18 and under
CTA Member

You may also be interested in: