The Courtyard Caerphilly, Self Catering

Hen fwthyn Fictoraidd diarffordd ar safle Castell Caerffili.

Mae’r Courtyard wedi’i leoli yng nghanol tref Caerffili yng nghysgod y castell canoloesol mwyaf ym Mhrydain ond un – sy’n ei wneud yn lle delfrydol i dwristiaid, gwesteion priodas yn y Neuadd Fawr, gweithwyr busnes a’r rhai sy’n ymweld â’r teulu.

Mae’r bwthyn fel ystafell gwesty gyda phopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer gwyliau cyfforddus.

Mae gan y bwthyn un ystafell wely (ar gyfer un neu ddau westai) â gwely dwbl, teledu lliw, bwrdd gwisgo ac ardal eistedd fach.

Mae’r llety’n cynnwys ystafell gawod a thoiled, ardal fwyta fach a chyfleusterau coginio, ynghyd â phecyn croeso bach sy’n cynnwys coffi, te a siocled poeth am ddim.

Mae maes parcio preifat a diogel ar gael wrth ymyl y bwthyn. Mae’r orsaf fysiau a’r orsaf drenau, yn ogystal ag amwynderau lleol megis archfarchnad, bwytai a thafarndai, a’r castell wrth gwrs, yn daith fer ar droed.

Gellir cyrraedd Caerdydd mewn 15 munud ar y trên, ac mae’n wyth milltir i ffwrdd mewn car neu ar fws.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod â chi eich hun.

Essential information

Address
Address
Bryncenydd House, Nantgarw Road, Caerphilly
CF83 3FB
Contact Name
Contact
Nigel Phillips
Email
Email Address
nigelwphillips@aol.com
Phone
Phone
029 2086 6666
CTA Member

You may also be interested in: