Dewis Lleol – NuVo Designs

NuVo Designs

Siop anrhegion yn Nhrecelyn yw NuVo Designs. Y siop fach wych hon yw’r lle i fynd am ysbrydoliaeth ac anrhegion wedi’u personoli. Wedi’i reoli ac yn eiddo i’r gŵr a gwraig, Vince a Nicky, mae tîm NuVo Designs wedi gwneud eu gorau glas i wneud i’w breuddwydion nhw weithio.  Agorodd NuVo Designs ym mis Medi 2020, ac mae’r cyfyngiadau symud wedi’i gwneud hi’n anodd iawn i’r busnes bach hwn.

Dechreuodd Nicky wneud canhwyllau a thoddion cwyr â llawr o’i chartref cyn symud i mewn i’r siop gyda chymorth y gymuned leol a’r cyfryngau cymdeithasol. Nawr, mae NuVo Designs yn cynnig anrhegion wedi’u personoli, canhwyllau, toddion cwyr, a dillad.

Gan weithio gyda chrefftwyr lleol, mae NuVo Designs hefyd yn cynnig cyfle i fusnesau bach eraill arddangos eu heitemau nhw yn y siop; ar hyn o bryd, mae’n cynnig syniadau am anrhegion i gwsmeriaid fel bomiau bath, gemwaith, siocled poeth ac eitemau wedi’u crosio.

Am yr wybodaeth ddiweddaraf am y cynigion diweddaraf ac i gael eich ysbrydoli ar gyfer eich dathliad nesaf chi, gallwch chi ddilyn NuVo Designs ar y cyfryngau cymdeithasol:- https://www.facebook.com/NuVoDesigns4u/

Essential information

Website
Social Media
Facebook
CTA Member