Dewis Lleol – Pencoed Fach Farm

Fferm Pencoed Fach

Yn Fferm Pencoed Fach, gallwch chi gael diwrnod allan llawn hwyl i’r teulu sy’n cynnwys anifeiliaid fferm, bwyd a byrbrydau blasus, cynnyrch llaeth ffres, a digwyddiadau!

Wedi’i lleoli yng Nghoed Duon, mae Fferm Pencoed Fach yn fferm weithredol sy’n eiddo i’r Teulu Davies ac yn cael ei rhedeg ganddyn nhw, gan gadw’r traddodiad teuluol a chadw’r fferm yn rhedeg 110 mlynedd ar ôl iddi ddechrau.

Mae’r fferm, wrth gwrs, wedi newid sawl gwaith dros y blynyddoedd ac mae bellach wedi dod yn lle gwych i’r gymuned ymweld ag ef a’i fwynhau.

Agorodd y Ddôl Fach ar Fferm Pencoed Fach ym mis Mai 2022, gan alluogi aelodau’r cyhoedd i ymweld a rhyngweithio ag amrywiaeth o anifeiliaid fferm, fel defaid, geifr bychain, gwyddau, ieir a hwyaid!

Mae Fferm Pencoed Fach hefyd yn gartref i The Littlest Dairy, lle maen nhw’n godro buches fach o wartheg, yn pasteureiddio’r llaeth ar y fferm ac yna’n sicrhau ei fod ar gael i’w brynu o beiriant gwerthu ar y safle! Mae The Littlest Dairy hefyd yn cynnig ysgytlaeth, wyau organig, cacennau caws, toesenni a llawer mwy. Mae The Littlest Dairy yn edrych i ehangu unwaith eto a, chyn bo hir, bydd yn cynnig hufen iâ cartref.

Gan apelio at y teulu cyfan, mae Fferm Pencoed Fach yn cynnal digwyddiadau rheolaidd sy’n hwyl i bawb. Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnwys y Pasg, Calan Gaeaf a’r Nadolig – gyda digwyddiadau llawn hwyl fel casglu pwmpenni a mwy!

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd ar ddod ac oriau agor, dilynwch eu cyfryngau cymdeithasol nhw:

www.facebook.com/pencoedfachfarm / www.facebook.com/thelittlestdairy

Essential information

Website
Social Media
Facebook
CTA Member