Gweithdai Gwneud Llusernau Bargod

Ymunwch â’r digwyddiad Facebook swyddogol, yma.

Wrth i ni agosáu at dymor y Nadolig, beth am fwynhau rhywfaint o amser hwyliog i’r teulu AM DDIM a dod â’r plant i greu llusern Nadoligaidd arbennig ar gyfer Gorymdaith Lusernau Cerddoriaeth a Goleuni NEWYDD yng nghanol tref Bargod ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr.

Mae’r gweithdai AM DDIM yn cael eu trefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’u hariannu ar y cyd gan Gyngor Tref Bargod a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Bydd y gweithdai’n brofiad braf i’r hen a’r ifanc! Gall plant ddangos eu creadigrwydd nhw a bydd oedolion yn cael cyfle i gael hwyl a chwarae rhan hefyd!

Boed yn llusern deuluol neu’n rhywbeth ychydig yn fwy mentrus, bydd digon o bapur crefft a glud i bawb gael creu campwaith!

Bydd y gweithdai llusernau rhad ac am ddim yn cael eu cynnal rhwng 10am a 4pm yn Neuadd Eglwys Santes Gwladys, Bargod, CF81 8RP, ddydd Sadwrn 25 Tachwedd a dydd Sadwrn 2 Rhagfyr, yn barod ar gyfer yr orymdaith ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr.


Mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy

Essential information

Address
Address
Neuadd Eglwys Santes Gwladys, Bargod
CF81 8RP
Contact Name
Contact
Tîm Digwyddiadau CBSC
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Facebook
Twitter
Instagram
Charges
Charges
AM DDIM

You may also be interested in: