Gŵyl y Caws Bach 2023

Ar dydd Sadwrn 2 a dydd Sul 3 Medi, bydd Gŵyl y Caws Bach Caerffili yn digwydd yng nghanol tref Caerffili ar ffurf digwyddiad cerdd gyda nifer o ardaloedd cerdd ar hyd Cardiff Road a Chanolfan Siopa Cwrt y Castell, yn ogystal â phrif lwyfan ym Maes Parcio’r Twyn. Bydd y digwyddiad yn gartref i gerddorion lleol a phrif gerddorion ynghyd â nifer o stondinau bwyd a diod. Bydd gweithdai cerddoriaeth, sesiynau crefft a reidiau ffair bach i’r plant hefyd.

Am ragor o wybodaeth am Ŵyl y Caws Bach, ewch i: www.caerffilicawsmawr.co.uk
 / www.facebook.com/TheLittleCheeseCaerphilly

Ar gyfer pob ymholiad am y digwyddiad, e-bostiwch digwyddiadau@caerffili.gov.uk


HYSBYSIAD PWYSIG I BRESWYLWYR A MANWERTHWYR

Cliciwch ar y llun isod i gael fersiwn PDF o’r Hysbysiad Preswylwyr a Manwerthwyr.


Map Parcio Caws Bach

Cliciwch ar y llun isod am fersiwn PDF o fap parcio Caws Bach.


Rhestr Stondindau

Bydd dewis enfawr o gonsesiynau bwyd poeth, bariau, stondinau caws a digonedd o stondinau bwyd, diod, crefft a gwybodaeth eraill yng Ngŵyl y Caws Bach yn ymuno â ni!

I weld y rhestr lawn o stondinau, cliciwch YMA.


Rhaglen Gerddoriaeth

Mae gennym ni 24 o berfformwyr anhygoel yn dod draw i’r Caws Bach am benwythnos o gerddoriaeth fyw wych, gan gynnwys y penawdau The Pandas a Big Mac’s Wholly Soul Band!

I weld y rhaglen gerddoriaeth, gan gynnwys y rhaglen lawn a gwybodaeth am bob act, cliciwch YMA.


Rhaglen Adloniant

Bydd cymaint i’w weld a’i wneud i bobl o bob oed yn y Caws Bach!

Dyma rai o’r gweithgareddau anhygoel i’w gweld yn y digwyddiad:

🎵 Cerddoriaeth fyw
🎠 Ffair Hwyl
🍴 Bwyd stryd a bariau
🧀 Cwrt caws, gan gynnwys Caws Caerffili
🎁 Stondinau bwyd, diod, crefft a gwybodaeth
🦉 Adar ysglyfaethus gyda Falconry UK
🦖 Deinosoriaid (dydd Sul yn unig)
🐶 Sioe arddangos cŵn gyda Rockwood dog display team
🐑 Reidiau asynnod a fferm anwesu gyda Mike’s Donkeys
🎨 Peintio wynebau gyda Traceys Funky Faces
💁‍♀️ Plethu gwallt gyda Charly’s Braids
⚓️ Ail-greu hanes gyda H.M.S Wales
⚔️ Ymladd ac ail-greu hanes gyda Knights of Albion
🏃 Ras y Caws Bach gyda Sport Caerphilly
🎮 Fan hapchwarae pen draw Xtreme Gamerz

I weld y rhaglen adloniant lawn, cliciwch YMA.


Ras y Caws Bach

I gymryd rhan yn y Ras Gaws Bach, cysylltwch â Chwaraeon Caerffili:

📞 07919 627426

📧 meredro@caerffili.gov.uk

Rydyn ni’n llawn cyffro i gyhoeddi y bydd y Ras Gaws enwog yn rholio yng Ngŵyl Caws Bach Caerffili eto eleni!

Yn timau o 4, bydd raswyr yn dechrau o gefn Castell Caerffili gyda’u holwynion o gaws, gan fynd trwy Barc Dafydd Williams i geisio cyrraedd blaen y castell yn gyntaf!

Mewn partneriaeth â Thîm Digwyddiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, bydd Ras y Caws Bach yn cael ei rheoli gan Chwaraeon Caerffili a noddir gan eInfinity.

Bydd y Ras Caws Bach yn digwydd ar ddydd Sadwrn 2 Medi, gyda chofrestru am 9:30am a’r ras gyntaf am 10am.

Ras 1: 7-11 oed

Ras 2: 12-15 oed

Ras 3: 16+ oed

Mae gwobr o £100 i bob categori buddugol, gan gynnwys tlysau a medalau!

Mae mynediad AM DDIM i’r ras, a bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn tocynnau ffair am ddim! Mae yna hefyd fedalau am y wisg ffansi orau.

I gymryd rhan yn y Ras Gaws Bach, cysylltwch â Chwaraeon Caerffili:

📞 07919 627462

📧 meredro@caerffili.gov.uk.

 


Mae Caerffili yn Dref Smart!

Archwilio’r dref cyn i chi gyrraedd a gweld beth sydd ar gael gan fusnesau lleol tra byddwch chi yng Ngŵyl y Caws Bach, trwy lawrlwytho’r ap VZTA Smart Towns.

Lawrlwythwch am ddim, yma – bit.ly/3WfRG0J


Mae’r prosiect hwn ei gyllido’n rhannol gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy.


 

Essential information

Address
Address
Canol Tref Caerffili
CF83 1JL
Contact Name
Contact
Tîm Digwyddiadau CBSC
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Facebook
Instagram
Twitter
Charges
Charges
AM DDIM
Pet Friendly
Pet Friendly

You may also be interested in: