The Lord Nelson Inn

Man bwyta hamddenol…

Y Lord Nelson Inn yw un o’r adeiladau hynaf yn Nelson. Mae wedi’i addurno’n chwaethus ac yn cynnig llwyth o gilfachau a chorneli a lleoedd tân sy’n denu pobl i ddod i mewn am sgwrs, diod neu fwyd.

Mae mewn lleoliad da ar gyfer ymweld ag atyniadau fel Llancaiach Fawr, Parc Beicio Cymru, y Ganolfan Ddringo a Bannau Brycheiniog. Mae wedi bod yn eiddo preifat a balch ers 14 o flynyddoedd. Mae peidio â bod yn dafarn gadwyn neu’n dafarn sydd ynghlwm wrth fragdy yn bwysig iawn i ni ac rydyn ni i gyd yn gweithio gyda’n gilydd fel un teulu mawr, hapus. Yn ogystal â chael enw da gyda’r gymuned leol, mae’n mynd y tu hwnt i bentref Nelson gyda llawer o bobl yn aml yn teithio pellteroedd na fyddech chi’n eu dychmygu.

Gweini bwyd a bodloni cwsmeriaid mewn lleoliad hamddenol yw’r hyn rydyn ni’n ei wneud orau. Dyluniwyd ein bwydlen i gynnig dewis eang o ffefrynnau, gyda phob un o’n prydau wedi’u paratoi fesul archeb. Ein griliau yw ein harbenigedd, gyda steciau sydd byth yn siomi. Mae ein cogydd yn fwy na hapus i dderbyn ceisiadau unigol a bydd bob amser yn neilltuo amser i sicrhau bod popeth yn berffaith. Ni fyddwn ni byth yn gweini bwyd a gynhyrchir mewn ffatri ac rydyn ni’n cynnig bwydlen lysieuol helaeth. Rydyn ni’n ceisio dod o hyd i gynhyrchion yn lleol fel ein bod ni i gyd yn cefnogi ein gilydd.

Mae ein cwsmeriaid yn aml yn dychwelyd ac yn dod yn ‘ffrindiau’ i ni, ac rydyn ni’n falch o fod yn fusnes sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Mae croeso i bartïon mawr a theuluoedd, ac rydyn ni’n gyfeillgar i gŵn (bisgedi cŵn bob amser wrth law!).

Essential information

Address
Address
Commercial Street, Nelson
CF46 6ND
Contact Name
Contact
Kay Williams
Phone
Phone
01443 451116
Website
Website
Website
Website
Social Media
Facebook
Pet Friendly
Pet Friendly
CTA Member

You may also be interested in: