The Wingfield Hotel & Sports Bar

Ydych chi’n edrych am westy traddodiadol gyda bwyd gwych ac ystafelloedd gwely sy’n gyfeillgar i deuluoedd?

Ydych chi eisiau rhywle i aros nad yw’n llawn gimigau a gwasanaethau costus?

Ydych chi’n gobeithio cael gwesty traddodiadol a thwym gyda staff sy’n broffesiynol a chyfeillgar a all wasanaethu fel canolbwynt i chi wrth i chi archwilio De Cymru?

Gall The Wingfield Hotel & Sports Bar Ltd ddarparu popeth sydd ei angen arnoch chi.

Os oes angen ystafell gyfforddus arnoch ar ôl diwrnod prysur yn archwilio Caerffili neu’r ardaloedd cyfagos yn Ne Cymru, yna The Wingfield Hotel & Sports Bar yw’r lle i chi. Mae ein gwely a brecwast yn agos at nifer o safleoedd pwysig, felly bydd ond gennych chi daith fer yn y car cyn gallu ymlacio yn eich ystafell en-suite, neu dewch lawr i’r bwyty a’r bar chwaraeon cyn mynd i gysgu.

Cynigir ystafelloedd i’r teulu ac ystafelloedd dwbl mewn llety gwely a brecwast cysurus yng Nghaerffili.

Essential information

Address
Address
Llanbradach
CF83 3NT
Phone
Phone
029 2088 9199
Website
Social Media
Facebook
CTA Member

You may also be interested in: