Clwb Golff Bargod

Dechreuodd Clwb Golff Bargod ym 1910, gyda’r enw Clwb Golff Dwyrain Morgannwg, fel cwrs naw twll.

Rydyn ni’n annog pobl o bob oedran, heb wahaniaethu, i ymaelodi a mwynhau ein cwrs golff a chyfleusterau. Cwrs cerdded 18 twll hawdd, mewn cyflwr gwych, gyda golygfeydd hyfryd ar draws Cwm Darran tuag at Fannau Brycheiniog.

Mae gennym ni ystafell ddigwyddiadau gyda gwasanaeth arlwyo mewnol ar gael ar gyfer gwleddoedd priodas a phartïon.

 

 

 

Essential information

Address
Address
Heolddu, Bargoed
CF91 9GF
Phone
Phone
01443 830143
Website
Social Media
Twitter
CTA Member

You may also be interested in: