Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Bargod 2023

Sat 09 Dec, 9:00am - 5:00pm

I holi am ofod masnachu, anfonwch e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk.

Bydd Bargod yn dod yn fyw ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr, wrth i’r dref gynnal ei ffair Nadoligaidd flynyddol.

Bydd stondinau Nadoligaidd, adloniant a reidiau ffair yn dod â’r fflach Nadoligaidd ychwanegol hwnnw i’r dref, gan gynnig gwledd go iawn i drigolion lleol.

Bydd Cyngor Tref Bargod yn cynorthwyo’r digwyddiad gydag ymddangosiad gan Siôn Corn ac ychydig o adloniant Nadoligaidd hwyliog.

Mae gan ganol tref Bargod ystod fendigedig o siopau annibynnol a brandiau’r stryd fawr hefyd, sy’n rhoi cyfle i chi ddechrau ar eich siopa Nadolig. Profwch dref fach sydd â llawer i’w gynnig!

Mae Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf ym Margod AM DDIM!

Am ragor o wybodaeth, neu e-bostio digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Oes diddordeb gennych chi mewn cael stondin yn y digwyddiad hwn? Cysylltwch â digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’i gynorthwyo gan Gyngor Tref Bargod.

Essential information

Address
Address
Canol Tref Bargod
CF81 8QR
Contact Name
Contact
Tîm Digwyddiadau CBSC
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Facebook
Twitter
Instagram
Charges
Charges
AM DDIM
Pet Friendly
Pet Friendly

You may also be interested in: