Lle Hyfryd Caerphilly Self Catering

Dyma eiddo hardd, sy’n cael ei gadw’n dwt ac yn daclus, ym mhen pellaf ffordd bengaead, dawel, yng Nghaerffili.

Mae gan yr eiddo ddreif preifat, lolfa/ystafell fwyta â drysau patio sy’n arwain i ardd gefn gaeëdig. Mae cegin gyflawn â lle brecwast, sy’n cynnwys bwrdd a mainc.

Hefyd ar y llawr gwaelod mae ystafell gotiau a thŷ bach. Ar y llawr cyntaf, mae tair ystafell wely: ystafell wely 1 yw’r brif ystafell wely â gwely dwbl a digon o le storio; mae ystafell wely 2 yn fach, ond yn glyd, â gwely dwbl, byrddau wrth ochrau’r gwely, a chwpwrdd dillad; mae ystafell wely 3 yn cynnwys gwely sengl, cwpwrdd dillad, a bwrdd wrth ochr y gwely. Hefyd ar y llawr cyntaf mae ystafell gawod sy’n cynnwys cawod â mynedfa isel, basn golchi dwylo, a thoiled.

Oriau agor – Drwy’r flwyddyn

Essential information

Address
Address
14 Llys y Fedwen, Mornington Meadows, Caerphilly
CF83 3QJ
Contact Name
Contact
Carol Floyd
Email
Email Address
floydpj@live.com
Phone
Phone
07702 362275
CTA Member

You may also be interested in: