Sirhowy Valley Honeybee Company Ltd

Sirhowy Valley Honeybee

Mae Sirhowy Valley Honeybee Company (SVHC) Ltd wedi’i leoli yn Wyllie, yn agos at Goed Duon yng nghanol Cwm Sirhywi yn Ne-ddwyrain Cymru, Caerffili.

Fe’i sefydlwyd fel menter gymdeithasol yn 2014 gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth ynglŷn â phwysigrwydd peillwyr e.e. gwenyn. Maen nhw’n darparu gweithdy addysgol sydd wedi’i ddylunio’n unigryw i ysgolion fel ffordd o ddysgu amgen. Mae’n weithdy ymarferol i athrawon ei ddefnyddio ochr yn ochr â chymorth addysgu’r cwricwlwm safonol i fodloni’r cwricwlwm cenedlaethol.

Mae Sirhowy Valley Honey Bee Company yn gweithredu dwy ganolfan addysg sydd ar gael i ysgolion a’r cyhoedd, un ohonynt yn Ysgol Gynradd Ynys-ddu a disgwylir i’r llall agor yn Ysgol Idris Davies yn Rhymni yn y gwanwyn. Mae gan y canolfannau rhwng 2 a 4 nythfa o wenyn gyda’r mwyaf o’r ddwy yn dal tua 45,000 o wenyn ar ganol haf.

Mae’r cyfleusterau yn galluogiSirhowy Valley Honeybee Company i gynnal gweithdai gwenyn beth bynnag fo’r tywydd. Ar y penwythnosau maen nhw’n cynnal profiadau a gweithdai gwenyn i’r cyhoedd, lle bydd ganddyn nhw brofiad ymarferol o weithio gyda gwenyn wyneb yn wyneb, gan ddysgu am eu cylch bywyd a’u phwysigrwydd i fodau dynol fel peillwyr.

Maen nhw’n darparu gwisg diogelu llawn ar ffurf siwtiau a menyg cadw gwenwyn proffesiynol. Y cyfan sydd ei angen yw esgidiau glaw!!

Maen nhw’n darparu ystod o weithdai a phrofiadau sy’n addas i bob oedran a gallu, gyda mynediad llawn ar gyfer ceidwaid gwenwyn ag anableddau.

Mae Sirhowy Valley Honeybee Company hefyd yn darparu trafodaethau a darlithoedd ar yr holl broses mewn ystod eang o leoliadau ar gais.

Diwrnodau Corfforaethol

Hoffech chi wneud rhywbeth ychydig yn wahanol i’r diwrnod corfforaethol arferol? Gwisgwch siwt gwenyn, treulio’r bore yn arolygu’r cychod gwenyn ac ar ôl cinio llawn cynhyrchion mêl, echdynnu mwy o fêl yn ein hystafell echdynnu a mynd â phot o fêl hyfryd adref.

Cyrsiau cadw gwenyn

Ydych chi erioed wedi meddwl am fod yn geidwad gwenyn? Mae Sirhowy Valley Honeybee Company yn cynnig ystodau gwahanol o gyrsiau; o gyflwyniad sylfaenol hyd at gyrsiau helaeth.

Ydy gwenyn wedi sefydlu cartref yn eich gardd?

Gallant ddarparu adleoliad cwch gwenyn proffesiynol.

Cynhyrchion ar werth

Mae’r cynhyrchion maen nhw’n eu gwerthu yn 100% naturiol. Nid oes unrhyw ddau bot o fêl yr un fath, mae’n dibynnu ar y tymor pan gynaeafwyd y mêl o’r cwch gwenyn. Mae gan fêl Sirhowy Valley Honeybee Company flas unigryw â lliw hardd. Mae’n fyd-enwog, gyda chynhyrchion yn cael eu gwerthu mor bell i ffwrdd ag Awstralia. O ganhwyllau i gwyr dodrefn, mae popeth wedi’i greu’n fewnol. Balm gwefusau hefyd! Pob cynnyrch 100% o’u cychod gwenyn eu hunain.

Mae addurniadau mewn dull gwenyn i’r cartref hefyd ar gael gan gynnwys potiau 4oz o’u Mêl “Welsh Gold” am £3.75 yr un, setiau anrheg am £16 yr un, canhwyllau cwyr gwenyn sy’n costio o £2 i £5 yr un a balmau gwefusau am £3 yr un.

Bydd 2020 yn dod ag ychwanegiadau newydd i’r casgliad o gynnyrch, felly cadwch lygad ar agor amdanyn nhw.

Essential information

Address
Address
Wyllie
NP12 2HN
Phone
Phone
07507 108563
Website
Social Media
Facebook
CTA Member

You may also be interested in: