Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Caerffili 2023

Sat 02 Dec, 9:00am - 8:00pm

I holi am ofod masnachu, anfonwch e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk.

Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf yng Nghaerffili yw’r lle perffaith i chi deimlo ysbryd y Nadolig. Profwch olygfeydd, seiniau ac arogleuon y dref a’r castell wrth baratoi ar gyfer y Nadolig, gyda bwyd stryd blasus, arogl gwin brwd, theatr stryd gyffrous a dros 60 o stondinau bwyd, crefft a rhoddion, gan gynnwys atyniadau ffair i ddiddanu’r holl deulu!

Yn rhan o’r digwyddiad hudolus hwn mae’r Orymdaith Lusernau Afon y Goleuni sy’n dechrau am 6.30pm ac yn gorffen gydag Arddangosfa Tân Gwyllt am 7.15pm!

Wrth ymweld â Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf yng Nghaerffili, cofiwch fynd i’r Farchnad Ffermwyr boblogaidd yng Nghanolfan Gymunedol y Twyn, Ffair Grefftau Crafty Legs wrth y Senotaff, a Marchnad Crefft a Bwyd Cwrt y Castell yng Nghanolfan Siopa Cwrt y Castell. Mae’r holl farchnadoedd hyn yn ategu Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Caerffili, a’r cymysgedd o siopau annibynnol a siopau’r stryd fawr sydd yn y dref.

Mae’r digwyddiad hwn AM DDIM! Mae ffioedd mynediad arferol yn berthnasol i’r castell.

Am ragor o wybodaeth, neu e-bostio digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Oes diddordeb gennych chi mewn cael stondin yn y digwyddiad hwn? Cysylltwch â digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Mae Cyngor Tref Caerffili yn cynorthwyo’r digwyddiad hwn.

Essential information

Address
Address
Canol Tref Caerffili
CF83 1JL
Contact Name
Contact
Tîm Digwyddiadau CBSC
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Facebook
Twitter
Instagram
Charges
Charges
AM DDIM
Pet Friendly
Pet Friendly

You may also be interested in: