Lord Nelson, Pontlotyn

Dyma lety gwely a brecwast 3.5 seren sy’n cynnig brecwast am ddim, WiFi am ddim a pharcio am ddim.

Mae’r cyfleusterau sydd ar gael yn cynnwys teledu sgrin fflat, gwasanaeth teledu digidol, gwasanaeth cadw tŷ dyddiol a sychwr gwallt. Mae cyfleusterau fwyty, bar a lolfa a gardd. Mae 3 ystafell wely wedi’u lleoli yn yr adeilad gyda phob un â lle i 2 berson gyda gwelyau ar gael i blant ar gais. Ni chaniateir ysmygu nac anifeiliaid anwes yn yr ystafelloedd.

Mae cwrs golff o fewn 3km ac mae’n lleoliad gwych i gerddwyr a beicwyr. Mae nifer o atyniadau’n agos, fel Maenordy Llancaiach Fawr a Chastell Cyfarthfa yn ogystal â Pen-y-fan, sydd dim ond 12 milltir i ffwrdd ym Mannau Brycheiniog. Mae Caerdydd 22.4 milltir i ffwrdd a Chasnewydd 21.7 milltir i ffwrdd o’r eiddo.

 

Essential information

Address
Address
Heol Evan Wynne, Pontlottyn
CF81 9PQ
Contact Name
Contact
Christine Doyle
Phone
Phone
01685 841228
CTA Member

You may also be interested in: