Digwyddiadau Nadolig 2023

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch o gyhoeddi cyfres o Ffeiriau Bwyd a Chrefft y Gaeaf eleni ym mhedair canol tref y Fwrdeistref Sirol y Nadolig hwn: Bargod, Coed Duon, Caerffili ac Ystrad Mynach! Bydd pob ffair yn cynnal stondinau bwyd blasus a chrefft, reidiau ffair hwyl i blant ac adloniant i’r teulu.

Mae ein holl ddigwyddiadau’r gaeaf yn RHAD AC AM DDIM i’w mynychu!


Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Ystrad Mynach

📍 Heol Bedwlwyn a Stryd Oakfield, Ystrad Mynach, CF82 7AA

📆 Dydd Sadwrn 18 Tachwedd 2023

⏰  9am – 5pm

Gwisgwch yn gynnes a pharatoi ar gyfer tymor y Nadolig wrth i Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf ddod i Ystrad Mynach ar ddydd Sadwrn 18 Tachwedd 2023!

Ymunwch â’r digwyddiad swyddogol Facebook.


Gweithdai Gwneud Llusernau Afon y Goleuni

📍 Canolfan Gymunedol y Twyn, Caerffili, CF83 1JL

📆 Dydd Sadwrn 18 a dydd Sul 19 Tachwedd 2023

⏰  10am – 5pm

Wrth i ni agosáu at dymor y Nadolig, beth am fwynhau rhywfaint o amser hwyliog i’r teulu AM DDIM a dod â’r plant i greu llusern Nadoligaidd arbennig ar gyfer Gorymdaith Lusernau Afon y Goleuni yng nghanol tref Caerffili ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr!

Ymunwch â’r digwyddiad swyddogol Facebook.


Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Coed Duon

📍 Canol tref Coed Duon, NP12 1AB

📆 Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2023

⏰  9am – 5pm

Dewch draw i Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Coed Duon, ar ddydd Sadwrn 26 Tachwedd i brofi hwyl a chyffro’r Nadolig!

Ymunwch â’r digwyddiad swyddogol Facebook.


Gweithdai Gwneud Llusernau Afon y Goleuni

📍 Canolfan Gymunedol y Twyn, Caerffili, CF83 1JL

📆 Dydd Sadwrn 25 a dydd Sul 26 Tachwedd 2023

⏰  10am – 5pm

Wrth i ni agosáu at dymor y Nadolig, beth am fwynhau rhywfaint o amser hwyliog i’r teulu AM DDIM a dod â’r plant i greu llusern Nadoligaidd arbennig ar gyfer Gorymdaith Lusernau Afon y Goleuni yng nghanol tref Caerffili ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr!

Ymunwch â’r digwyddiad swyddogol Facebook.


Gweithdy Gwneud Llusernau Bargod

📍 Neuadd Eglwys Santes Gwladys, Bargod, CF81 8RP

📆 Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2023

⏰  10am – 4pm

Wrth i ni agosáu at dymor y Nadolig, beth am fwynhau rhywfaint o amser hwyliog i’r teulu AM DDIM a dod â’r plant i greu llusern Nadoligaidd arbennig ar gyfer Gorymdaith Lusernau Cerddoriaeth a Golau yng nghanol tref Bargod ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr!

Ymunwch â’r digwyddiad swyddogol Facebook.


Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Caerffili

📍 Canol tref Caerffili, CF83 1JL

📆 Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2023

⏰  9am – 7pm

Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf yng Nghaerffili yw’r lle perffaith i chi deimlo ysbryd y Nadolig!

Ymunwch â’r digwyddiad swyddogol Facebook.


Gorymdaith Lusernau Afon y Goleuni ac Arddangosfa Tân Gwyllt

📍 Canol tref Caerffili, CF83 1JL

📆 Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2023

⏰  5:30pm – 7pm

Ymunwch yn yr hwyl gyda gorymdaith Nadoligaidd wych yng nghanol tref Caerffili, gydag arddangosfa tân gwyllt ysblennydd yn yr awyr dros Gastell Caerffili i ddilyn ar ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr!

Ymunwch â’r digwyddiad swyddogol Facebook.


Gweithdy Gwneud Llusernau Bargod

📍 Neuadd Eglwys Santes Gwladys, Bargod, CF81 8RP

📆 Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2023

⏰  10am – 4pm

Wrth i ni agosáu at dymor y Nadolig, beth am fwynhau rhywfaint o amser hwyliog i’r teulu AM DDIM a dod â’r plant i greu llusern Nadoligaidd arbennig ar gyfer Gorymdaith Lusernau Cerddoriaeth a Golau yng nghanol tref Bargod ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr!

Ymunwch â’r digwyddiad swyddogol Facebook.


Ffair Chrefft a Bwyd y Gaeaf, Bargod

📍 Canol tref Bargod, CF81 8QT

📆 Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 2023

⏰  9am – 6pm

Bydd Bargod yn dod yn fyw ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr, wrth i’r dref gynnal ei ffair Nadoligaidd flynyddol!

Ymunwch â’r digwyddiad swyddogol Facebook.


Gorymdaith Llusernau Cerddoriaeth a Goleuni Bargod

📍 Canol tref Bargod, CF81 8QT

📆 Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 2023

⏰  5pm – 6pm

Dathlwch y Nadolig a helpwch i gloi ein rhaglen o ddigwyddiadau 2023 mewn steil gyda’r Orymdaith Llusernau Cerddoriaeth a Goleuni NEWYDD yng Nghanol Tref Bargod ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr – ochr yn ochr â Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Bargod!

Ymunwch â’r digwyddiad swyddogol Facebook.


Hysbysiad Pwysig i Breswylwyr a Manwerthwyr

Cliciwch ar y delweddau isod i weld copi llawn o’r Hysbysiad Preswylwyr a Manwerthwyr.

Essential information

Pet Friendly
Pet Friendly